Isavasya Upanishad – ஈசனின் உறைவிடம்

அடியேனின் முதல் தமிழ் புத்தகம்.

Amazon Kindle பதிப்பு

தங்களின் ஆதரவு தேவை. தங்கள் நண்பர் குழாமிற்கு தெரிவிக்கவும்.

இப்புத்தக விற்பனையில் வரும் பணம் (விற்பனையானால் 😃) முழுவதும் ஆண்டவனிடம் சேரும்.

இறையருள் பெருக. இனிதே வாழ்க

My first book in Tamil is on Isavasya Upanishad and is now available in Amazon Kindle.

Releasing shortly, Paperback edittion in English for overseas customers

Meenakshi Pancharathnam – Sloka 3

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/fconxs1tljfic4l/MPM%203.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां

श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायिकाम्

श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं श्रीमज्जगन्मोहिनीं

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥३॥

Meaning in Tamil

மறைகல்வி வடிவே, இறைவனவன் இடபாகம் உறைபவளே,

வித்தெழுத்து மந்திர மிளிர் வடிவே,

சக்திவடிவச் சக்கரத்தின் மையமுறையோளே,

பக்தரவைக் கூட்டமதின் நாயகியே,

அறு அத்தி முகத்தோரின் அன்பு அன்னையே,

மூவுலகு கவர் செல்வியே,

அங்கயற்கண்ணியே, கருணைக்கடலே, யான்

அனுதினமும் உனை அடிபணிவேன் அன்னையே ! 3

மறைகல்வி வடிவானவளும், சிவபெருமானின் இடப்பாகத்தில் வசிப்பவளும், ஹ்ரீம் என்ற வித்தெழுத்து மந்திரத்தில் (பீஜாக்ஷர மந்திரம்) ஒளி வீசி இருப்பவளும், ஸ்ரீசக்ரத்தின் நடுவட்டத்தில் வசிப்பவளும், சுந்தரேசுவரனின் சபைக்குத் தலைவியும், ஆறுமுகனான முருகனையும் தடைகளை நீக்கும் விநாயகனையும் பெற்றவளும்; உலகங்களை மயக்குபவளும், கருணைக்கடல் ஆனவளும், பெரும் செல்வம் ஆனவளும் ஆன மீனாட்சியை அடியேன் எப்பொழுதும் வணங்குகிறேன்.

Meaning in English

3.1: (Behind the splendour of Her rising Form is rising the) Sri Vidya shining with the splendour of Hrimkara Mantras, where She is residing as the left-half of Shiva, …

3.2: … within the Bindu, at the center of the Sri Chakra; and presiding over the assembly of Deities (in the Sri Chakra),

3.3: She Who is the Mother of Shanmukha (Sri Muruga) and Vighnaraja (Sri Ganesha), is the Mother of the Universe, Enchanting all (by Her infinite Creations and Transformations),

3.4: (Seeing Her form of Sri Vidya) I Bow down again and again to Devi Meenakshi, Who is an Ocean of Compassion.

English Transliteration

Shriividyaam Shiva-Vaama-Bhaaga-Nilayaam Hriingkaara-Mantro[a-U]jjvalaam

Shriicakra-Angkita-Bindu-Madhya-Vasatim Shriimat-Sabhaa-Naayikaam |

Shriimat-Ssannmukha-Vighnaraaja-Jananiim Shriimaj-Jagan-Mohiniim |

Miinaakssiim Prannato-[A]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim ||3||

Transliteration in Tamil

ஶ்ரீவித்³யாம் ஶிவவாமபா⁴க³நிலயாம் ஹ்ரீங்காரமந்த்ரோஜ்ஜ்வலாம்

ஶ்ரீசக்ராங்கித பி³ந்து³மத்⁴யவஸதிம் ஶ்ரீமத்ஸபா⁴ நாயிகாம் ।

ஶ்ரீமத்ஷண்முக²விக்⁴னராஜஜனனீம் ஶ்ரீமஜ்ஜக³ன்மோஹினீம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ³ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் ||

Meaning of the Sanskrit Words (Meanings from greenmesg.org)

श्रीविद्यां (Shriividyaam): Who is the embodiment of Sri Vidya

शिववामभागनिलयां (Shiva-Vaama-Bhaaga-Nilayaam): Who resides as the left-half of Shiva

शिव (Shiva) = Shiva

वाम (Vaama) = Left

भाग (Bhaaga) = Portion, Part

निलय (Nilaya) = Dwelling Place, Inhabiting

ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलां (Hriingkaara-Mantra-Ujjvalaam): Whose form shines with the Hrimkara Mantra

ह्रीङ्कार (Hriingkaara) = Hrimkara

मन्त्र (Mantra) = Mantra

उज्ज्वल (Ujjvala) = Luminous

श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यवसतिं (Shriicakra-Angkita-Bindu-Madhya-Vasatim): Who resides in the center of Sri Chakra as the Bindu

श्रीचक्र (Shriicakra) = Sri Chakra

अङ्कित (Angkita) = Marked

बिन्दु (Bindu) = Bindu, the center of Sri Chakra

मध्य (Madhya) = Center

वस (Vasa) = Dwelling

श्रीमत्सभानायिकाम् (Shriimat-Sabhaa-Naayikaam): Who is the venerable presiding Goddess of the assembly of Devas

श्रीमत् (Shriimat) = Possessed of Fortune, Auspicious

सभा (Sabhaa) = Assembly

नायिका (Naayikaa) = Presiding Goddess

श्रीमत्षण्मुखविघ्नराजजननीं (Shriimat-Ssannmukha-Vighnaraaja-Jananiim): Who is the revered Mother of Shanmukha [Kartikeya] and Vighnaraja [Ganesha]

श्रीमत् (Shriimat) = Possessed of Fortune, Auspicious

षण्मुख (Ssannmukha) = Shanmukha, Kartikeya

विघ्नराज (Vighnaraaja) = Vighnaraja, Ganesha

जननी (Jananii) = Mother

श्रीमज्जगन्मोहिनीं (Shriimat-Jagat-Mohiniim): Who is the great Enchantress of the World

श्रीमत् (Shriimat) = Possessed of Fortune, Auspicious

जगत् (Jagat) = World

मोहिनी (Mohinii) = Enchantress

Maha Sivarathri Special – மஹா சிவராத்திரி – சிறப்பு பதிவு

OM NAMASHIVAYA

“ஊரிலான் குணங் குறியிலான் செயலின் உரைக்கும்

பேரிலான் ஒரு முன்னிலான் பின்னிலான் பிறிதோர்

சாரிலான் வரல் போக்கிலான் மேலிலான் தனக்கு

நேரிலான் உயிர்க் கடவுளாய் என்னுளே நின்றான்”

என்ற கந்த புராணம் உரைத்த, நம்முள்ளே நின்ற ஆதி அந்தமிலா அந்த மெய்ப்பொருளை உணர்ந்திட, நாம் முதலில் ஈசனை பக்தியுடன் அடிபணிய வேண்டும் என்பதில் எந்த ஐயமுமில்லை.

காட்டானை மேலேறிக் கடைத்தெருவே போகையிலே

நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரியப் பார்ப்பரன்றோ

நாட்டார் நமை மறித்து நகை புரியப் பாரத்தாலும்

காட்டானை மேலேறி என் கண்ணம்மா கண் குளிரப் பாரேனோ

என்று ஒரு சித்தர் அருமையான கவியில் விளக்குகிறார். காட்டான் என்றால் தன் இருப்பை உணரக் காட்டிக் கொள்ளாதவன், உருவமற்றவன் என்று ஒரு பொருள். இத்தகைய காட்டான் எனும் உருவமற்ற நிலை, பேரியக்க மண்டலம் முழுவதும் நிறைந்து இறைவனாகவும், ஒவ்வொறு சீவனிலும் அறிவாகவும் உள்ளது. எனவே காட்டான் என்ற சொல் அறிவையும் குறிக்கும்.

காட்டான் எனும் அறிவு, காட்டான் எனும் பரம்பொருளை உணர்ந்து அதனோடு இணைய முயலும் போது, நாம் நாடி பற்று கொண்டு அனுபவித்த வினைப் பதிவுகள் எல்லாம் நாட்டாரென நமை மறித்து நகையும். அந்நாட்டாரை நாம், வினைத்தூய்மை, மனத்தூய்மை இவற்றால் நீக்கிவிட்டு காட்டானை (அறிவு) ஏறி, காட்டானை (இறைதனை) கண் குளிரப் பாரேனோ என சித்தர் கூறுகிறார்.

அவன் அடி பணிந்து பக்தியுடன் உருகி வேண்டினால் கருணைக் கடலாம் கருணாகரன், நமது அறியாமையை அகற்றிட அருள் புரிவான்.

இதோ சிவானந்த லகரியின் தமிழாக்கம் – ஆதி சங்கரரின் பக்திப் பாமாலை பரம்பொருளின் மீது.

Sivananda Lahari

Sivananda Lahari literally means a torrential wave of Bliss (Ananda) from Shiva). It is a devotional hymn that consists of one hundred stanzas of poetry in various metres in Sanskrit. It was composed by Adi Shankaracharya, the greatest philosopher, saint and exponent of Advaita Vedanta. It is believed that this hymn was composed by Shankara while staying in Srisailam, a pilgrimage town, in Kurnool District of Andhra Pradesh.

Shankara packs the Shivananda Lahari with ardent emotional fervor of devotion together with a spontaneous poetic elegance. It is nothing but Shankara’s experiences of Oneness with the Ultimate Reality passed on to us as a hymn. There is a Spirit who is hidden in all things, as cream is in milk and who is the source of all knowledge and self-sacrifice. This is Brahman, the spirit Supreme. This is exactly what Adi Shankara saw in the woods of SriSailam. He always felt that God resides in him and imagined that He is present wherever he went and in whatever actions he performed. He sees his mind as a monkey, a Swan, a peacock, a Jacobean Cuckoo, a ruddy goose, a pheasant etc and sees God in the blue sky, dark clouds, Sun, moon, rain, spring, autumn etc. He visualizes God as a thief, a hunter, a Lion, a flower, a bird, a Yogi and a friend etc.

Affectionate mental disposition, purity of thoughts, effective mind control and constant communication through meditation are the essence of devotion (Bhakti) that the great Acharya brings out in Shivananda Lahari for Seekers like us to understand and practice in our daily life..

Available as paperback in Amazon.com ;

Product details

  • ASIN ‏ : ‎ B09CK8MZM8
  • Publisher ‏ : ‎ Independently published (August 14, 2021)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Paperback ‏ : ‎ 331 pages
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8455969140

This book is a humble attempt to provide the Slokas in Sanskrit, their transliterations in English, word by word meaning in English and the translations in English and Tamil. It should be noted that the translations are not in the same metre as the original and the translations are not in poetic form either. The Sanskrit words and their transliterations have not been standardised in this book; however the intended meaning has been kept intact.

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 4

Link to Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/nggcm9f0t4ukw3u/3-4.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

मुनिप्रौढा रूढा जगति खलु गूढात्मगतयो

भवत्पादाम्भोजस्मरणविरुजो नारदमुखा:

चरन्तीश स्वैरं सततपरिनिर्भातपरचि

त्सदानन्दाद्वैतप्रसरपरिमग्ना: किमपरम्

English Transliteration

muniprauDhaa ruuDhaa jagati khalu guuDhaatmagatayO

bhavatpaadaambhOjasmaraNavirujO naaradamukhaaH |

charantiisha svairaM satataparinirbhaataparachitsadaanandaadvaitaprasaraparimagnaaH kimaparam ||

Tamil Transliteration

முநிப்ரௌடா₄ ரூடா₄ ஜக₃தி க₂லு கூ₃டா₄த்மக₃தயோ

ப₄வத்பாதா₃ம்போ₄ஜஸ்மரணவிருஜோ நாரத₃முகா₂: |

சரந்தீஶ ஸ்வைரம் ஸததபரிநிர்பா₄தபரசி –

த்ஸதா₃நந்தா₃த்₃வைதப்ரஸரபரிமக்₃நா: கிமபரம் || 4||.

Meaning in English

O Lord! Great sages like Naarada move about freely at will without being noticed. They are free of all sorrows because of their constant contemplation on Thy lotus feet. They have attained the eternal knowledge and are always immersed in Thy non-dual Self,which is of the nature of supreme Bliss-Consciousness. What more can one desire to attain in life?

Meaning in Tamil

முத்தன் உன் பொற்கமல திருவடிகள்தனை சிந்தைதனில்

முழுமனதேற்றி மூழ்கடிபிணிதரும் மனக்கவலை தீர்த்து

முன்நின்ற நாரதனும் புவி போற்றும் பேர்முனியோரும்

மூவுலகும் தடையின்றி கண்புலன்படா வலம் வருவரே

முழுமுதல் ஓர்நிலை மெய்ப்பொருளாம் உனைத்துதித்து

முக்திப் பேரின்பக் கடலினிலே மூழ்கித் திளைத்தனரே

முயன்று பெரும் அவாவென்று வேறொன்றுமுளதோ ! 3.4

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 3

Link to the Audio Chanting

https://www.dropbox.com/s/4ssyt6ahly9tqon/3-3.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

कृपा ते जाता चेत्किमिव हि लभ्यं तनुभृतां
मदीयक्लेशौघप्रशमनदशा नाम कियती
के के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिता
भवद्भक्ता मुक्ता: सुखगतिमसक्ता विदधते ॥३॥

English Transliteration

kR^ipaa te jaataa chetkimiva na hi labhyaM tanubhR^itaaM

madiiyakleshaughaprashamanadashaa naama kiyatii |

na ke ke lOke(a)sminnanishamayi shOkaabhirahitaaH

bhavadbhaktaa muktaaH sukhagatimasaktaa vidadhate ||

Tamil Transliteration

க்ருபா தே ஜாதா சேத்கிமிவ ந ஹி லப்₄யம் தநுப்₄ருதாம்

மதீ₃யக்லேஶௌக₄ப்ரஶமநத₃ஶா நாம கியதீ |

ந கே கே லோகே(அ)ஸ்மிந்நநிஶமயி ஶோகாபி₄ரஹிதா

ப₄வத்₃ப₄க்தா முக்தா: ஸுக₂க₃திமஸக்தா வித₃த₄தே || 3||

Meaning in English

O Lord! if Thy grace is present, is there anything in this world which man cannot attain? The curing of my disease is just a very insignificant matter for Thee. There are many devotees of Thine, in this world, who having been liberated from sufferings and are moving about freely without any attachment.

Meaning in Tamil

அடையாதது ஏதுண்டோ ஆண்டவனேஉன்

அருளிருந்தால் இப்புவியில், உயிரினம்!

அற்பமன்றோ அடியேனின் பிணி நீக்கம்!

பெருவீடு பேர் பெற்று பற்றருத்து பலரும்

பேரின்பமுடன் ஆடித்திரிவர் அப்பனே ! 3.3

Meenakshi Pancharathnam – Sloka 2

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/h97tyjj2fu00ak9/MPM%202.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां

शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम्

सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासेवितां

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥२॥

Meaning in Tamil

துலங்கு முத்து மாலைபூண் மகுடம்தரி

முழுமதி முகமெனும் ஒளியாளே

கிண்கிணி ஒலியுடை சிலம்பணி பாதமுடன்

மிளிரும் கமலமென ஒளிவீசி, அடியாரவரின்

அவா அனைத்தும் அருளும் மலைமகளே

கலைமகளும் அலைமகளும் போற்றிடும்

அங்கயற்கண்ணியே, கருணைக்கடலே, யான்

அனுதினமும் உனை அடிபணிவேன் அன்னையே ! 2

முத்துமாலைகளால் சூழப்பட்ட ஒளிவீசும் மௌலியை (மகுடத்தை) உடையவளும், ஒளி வீசும் முழுமதியைப் போன்ற திருமுகத்தை உடையவளும், கிண் கிண் என்று ஒலி செய்யும் மாணிக்க சிலம்புகளை அணிந்தவளும், தாமரை போல் அழகு பொருந்தியவளும், அடியவர்களின் ஆசைகள் அனைத்தையும் அருளுபவளும், மலைமகளும், கலைமகளாலும் அலைமகளாலும் வணங்கப்பட்டவளும்;கருணைக்கடல் ஆனவளும், பெரும் செல்வம் ஆனவளும் ஆன மீனாட்சியை அடியேன் எப்பொழுதும் வணங்குகிறேன்.

Meaning in English

2.1: (Within the splendour of Her Form of rising Sun is) Her Face shining with the splendour of a Full Moon; Her Crown shining with the splendour of the Diadem (adorning it); and Her Bosom shining with the splendour of the Garland of Pearls (decorating it),

2.2: Her Lotus Feet decorated with jingling Anklets with Bells and Gems over them, are shining with the splendour of a Lotus (as if blossoming with the Million Rising Suns),

2.3: (That Lotus Feet is the) Granter of all Wishes, belonging to the Daughter of the Mountain, Who is accompanied by Vaani (Devi Saraswati) and Ramaa (Devi Lakshmi),

2.4: (Seeing that Lotus Feet) I Bow down again and again to Devi Meenakshi, Who is an Ocean of Compassion.

English Transliteration

Muktaa-Haara-Lasat-Kiriitta-Ruciraam Puurnne[a-I]ndu-Vaktra-Prabhaam

Shin.jan-Nuupura-Kingkinnii-Manni-Dharaam Padma-Prabhaa-Bhaasuraam |

Sarva-Abhiisstta-Phala-Pradaam Giri-Sutaam Vaannii-Ramaa-Sevitaam |

Miinaakssiim Prannato-[A]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim ||2||

Transliteration in Tamil

முக்தாஹாரலஸத்கிரீடருசிராம் பூர்ணேந்து³வக்த்ர ப்ரபா⁴ம்

ஶிஞ்ஜந்நூபுரகிங்கிணிமணித⁴ராம் பத்³மப்ரபா⁴பா⁴ஸுராம் ।

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப²லப்ரதா³ம் கி³ரிஸுதாம் வாணீரமாஸேவிதாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ³ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் ॥

Meaning of the Sanskrit Words (Meanings from greenmesg.org)

मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां (Muktaa-Haara-Lasat-Kiriitta-Ruciraam): Whose crown is adorned with shining Garlands of Pearls

मुक्त (Mukta) = Pearl

हार (Haara) = Garland

लस (Lasa) = Shining

किरीट (Kiriitta) = Diadem or Ornament of the Crown

रुचिर (Rucira) = Pleasant, Charming

पूर्णेन्दुवक्त्रप्रभां (Puurnna-Indu-Vaktra-Prabhaam): Whose Face shines with the splendour of Full Moon

पूर्ण (Puurnna) = Full

इन्दु (Indu) = Moon

वक्त्र (Vaktra) = Face

प्रभा (Prabhaa) = Splendour, Radiance

शिञ्जन्नूपुरकिङ्किणीमणिधरां (Shin.jan-Nuupura-Kingkinnii-Manni-Dharaam): Whose Feet is adorned with jingling Anklets decorated with small Bells and Gems

शिञ्ज् (Shin.j) = To Tinkle, to Jingle

नूपुर (Nuupura) = Anklet

किङ्किणी (Kingkinnii) = a small Bell

मणि (Manni) = Gem

धर (Dhara) = Bearing

पद्मप्रभाभासुराम् (Padma-Prabhaa-Bhaasuraam): Who radiates the splendour of Pure Lotus

पद्म (Padma) = Lotus

प्रभा (Prabhaa) = Splendour, Radiance

भासुर (Bhaasura) = Shining, Radiant

सर्वाभीष्टफलप्रदां (Sarva-Abhiisstta-Phala-Pradaam): Who grants all Wishes [of Her Devotees]

सर्व (Sarva) = All

अभीष्ट (Abhiisstta) = Desired, Wished

फल (Phala) = Fruit

प्रद (Prada) = Giving

गिरिसुतां (Giri-Sutaam): Who is the daughter of the Mountain

गिरि (Giri) = Mountain

सुता (Sutaa) = Daughter

वाणीरमासेवितां (Vaannii-Ramaa-Sevitaam): Who is accompanied by Vaani [Devi Saraswati] and Ramaa [Devi Lakshmi]

वाणी (Vaannii) = Vaani, Devi Saraswati

रमा (Ramaa) = Ramaa, Devi Lakshmi

सेवित (Sevita) = Frequented, Served

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 2 – பிணி தீர்க்கும் பெருமாள்

Link to Chanting in Sanskrit

https://www.dropbox.com/s/uwd4oib5kjhpr03/3-2.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽ

प्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्

भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नामनिवहा

नहं गायं गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने

Meaning in Tamil

வாட்டிடும் இப்பிணி வேதனையால்

நாடவில்லையே என் மனம்

ஆனந்தக் களிப்பூட்டும் உன் பணிபுரிய,

அடியேன் என்செய்வேன், அந்தோ!

காட்டிடு கருணைதனை கடையோன் என்மேல் – உன்

பொன்மலர் பாதமிரு பற்றி போற்றிப் பணிந்து

பேரின்பமடைவேன் உலகோனே கருமருவு குகை வசித்து,! 3.2

Link to chanting in Tamil

https://www.dropbox.com/s/85erhrsu6sc9y2t/Dasakam%203.2.m4a?dl=0

English Transliteration

gadakliShTaM kaShTaM tava charaNasevaarasabhare(a)-

pyanaasaktaM chittaM bhavati bata viShNO kuru dayaam |

bhavatpaadaambhOjasmaraNarasikO naamanivahaanahaM

gaayaM gaayaM kuhachana vivatsyaami vijane ||

Tamil Transliteration

க₃த₃க்லிஷ்டம் கஷ்டம் தவ சரணஸேவாரஸப₄ரே(அ)-

ப்யநாஸக்தம் சித்தம் ப₄வதி ப₃த விஷ்ணோ குரு த₃யாம் |

ப₄வத்பாதா₃ம்போ₄ஜஸ்மரணரஸிகோ நாமநிவஹா-

நஹம் கா₃யம் கா₃யம் குஹசந விவத்ஸ்யாமி விஜநே || 2||

Meaning in English

O Lord Vishnu! tormented by this painful disease, what a pity, my mind is not inclined to revel in the joy of worshipping at Thy lotus feet. Be merciful to me, so that I may retire to a secluded beautiful place and enjoy the bliss of meditating on Thy lotus feet immersed in chanting Thy innumerable names.

Meaning of the Sanskrit Words (http://narayaneeyam-firststep.org/)

गद क्लिष्टं – by diseases tormented

कष्टं – what a pity

तव चरण – Thy feet

सेवा-रस-भरे अपि – even for the intense joy of serving

अनासक्तं चित्तं भवति – my mind does not feel interested

बतalasविष्णो – O All-pervading Being!

कुरु दयां – be merciful (to me)

भवत्-पाद-अम्भोज-स्मरण-रसिक: – (I) becoming immersed in worshipping Thy lotus feet

नाम-निवहान्-अहं गायं गायं – I will keep singing Thy countless names

कुहचन विवत्स्यामि विजने – in some secluded place, (I) will dwell

Meenakshi Pancharathnam – Sloka 1

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/47wfb8xjqyhkxog/MPM%201.mp3?dl=0

Sanskrit Verse 1

उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां

विम्बोष्ठीं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां पीताम्बरालङ्कृताम्

विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां

मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम् ॥१॥

Meaning in Tamil – தமிழாக்கம்

உதிக்கும் செங்கதிரொளி ஓராயிரம் கோடி நிகருடன்

ஒளிமிகு கைவளைகாப்பு அணி நறுந்தொடையுடன்

கொவ்வைச் செவ்வாய் கோர்வை முத்துப்பல்வரிசை உதிர்

குமிண் சிரிப்புடன் பொன் பட்டாடை அணிந்து

அரங்கனும் அயனும் அமரனும் போற்றிடும் பாதமிரண்டுடன்

மெய்ப்பொருளின் பொங்கும் மங்கல உருவுடை

அங்கயற்கண்ணியே, அடிபணிவேன் யான் அனுதினமுமே

கருணைக்கடலே ! 1

ஆயிரம் கோடி உதயசூரியனின் ஒளிக்கு ஈடான ஒளியை உடையவளும்; வளையல்கள், மாலைகள் போன்ற அணிகளால் ஒளிவீசுபவளும்; கோவைப்பழங்கள் போன்ற இதழ்களை உடையவளும் புன்னகை புரியும் பல்வரிசைகள் உடையவளும்; பொன் பட்டாடைகளால் அழகு பெற்றவளும் திருமால், பிரமன், தேவர் தலைவன் போன்றவர்களால் வணங்கப்பட்ட திருவடிகளை உடையவளும் உண்மைப் பொருளானவளும் மங்கள வடிவானவளும் கருணைக்கடல் ஆனவளும் பெரும் செல்வம் ஆனவளும் ஆன மீனாட்சியை அடியேன் எப்பொழுதும் வணங்குகிறேன்.

Meaning in English

1.1: I meditate on Devi Meenakshi Who is rising (in my mental vision) with the splendour of Thousand Million Suns, shining with Bracelets and Garlands (matching the splendour of the rising Suns),

1.2: She is rising with a Smiling Face, (appearing beautiful) with Lips Red like Bimba Fruits, and having beautiful Rows of Teeth; She is adorned with shining Yellow Garments (which are again matching the splendour of the rising Suns),

1.3: Vishnu, Brahma and the king of Suras (i.e. Indra Deva) are serving Her Lotus Feet; And Her Auspicious Form is of the essence of Eternal Consciousness (Tattva),

1.4: (Seeing that vision) I Bow down again and again to Devi Meenakshi, Who is an Ocean of Compassion.

English Transliteration

Udyad-Bhaanu-Sahasra-Kotti-Sadrshaam Keyuura-Haaro[a-U]jjvalaam

Vimbo[a-O]sstthiim Smita-Danta-Pangkti-Ruciiraam Piita-Ambara-Alangkrtaam |

Vissnnu-Brahma-Surendra-Sevita-Padaam Tattva-Svaruupaam Shivaam

Miinaakssiim Prannato-[A]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim ||1||

Transliteration in Tamil

உத்³யத்³பா⁴நு ஸஹஸ்ரகோடிஸத்³ருʼஶாம் கேயூரஹாரோஜ்ஜ்வலாம்

பி³ம்போ³ஷ்டீ²ம் ஸ்மிதத³ந்தபங்க்திருசிராம் பீதாம்ப³ராலங்க்ருʼதாம் ।

விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுரேந்த்³ரஸேவிதபதா³ம் தத்வஸ்வரூபாம் ஶிவாம்

மீனாக்ஷீம் ப்ரணதோ3ஸ்மி ஸந்ததமஹம் காருண்யவாராம்நிதி⁴ம் || 1 ||

Meaning of the Sanskrit Words (Meanings from greenmesg.org)

उद्यद्भानुसहस्रकोटिसदृशां (Udyad-Bhaanu-Sahasra-Kotti-Sadrshaam): Who shines like Thousand Million rising Suns

उद्यद् (Udyad) = Rising

भानु (Bhaanu) = Sun

सहस्र (Sahasra) = Thousand

कोटि (Kotti) = Ten Million

सदृश (Sadrsha) = Like, Resembling, Similar to

केयूरहारोज्ज्वलां (Keyuura-Haaroa-Ujjvalaam): Who is adorned with bracelets and garlands

केयूर (Keyuura) = Bracelet worn on the upper arm

हार (Haara) = Garland

उज्ज्वल (Ujjvala) = Luminous

विम्बोष्ठीं (Vimba-Osstthiim): Who has beautiful Lips like Bimba Fruits

विम्ब (Vimba) = Bimba Fruit

ओष्ठ (Ossttha) = Lip

स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिरां (Smita-Danta-Pangkti-Ruciiraam): Who smiles gently and has beautiful rows of Teeth

स्मित (Smita) = Smiling

दन्त (Danta) = Teeth

पङ्क्ति (Pangkti) = Row or Set

रुचिर (Rucira) = Pleasant, Charming

पीताम्बरालङ्कृताम् (Piita-Ambara-Alangkrtaam): Who is adorned with shining Yellow Garments

पीत (Piita) = Yellow

अम्बर (Ambara) = Clothes, Apparel, Garment

अलङ्कृत (Alangkrta) = Adorned, Decorated

विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसेवितपदां (Vissnnu-Brahma-Surendra-Sevita-Padaam): Whose Lotus Feet is served by Vishnu, Brahma and the king of Suras, i.e. Indra Deva

विष्णु (Vissnnu) = Sri Vishnu

ब्रह्म (Brahma) = Sri Brahma

सुरेन्द्र (Surendra) = The Lord of Devas, Indra Deva

सेवित (Sevita) = Served

पद (Pada) = Foot

तत्त्वस्वरूपां (Tattva-Svaruupaam): Who is the embodiment of the essence of Existence

तत्त्व (Tattva) = True or Real State

स्वरूप (Svaruupa) = One’s own nature

शिवां (Shivaam): Who is Auspicious

शिव (Shiva) = Auspicious

मीनाक्षीं (Miinaakssiim): Devi Meenakshi

प्रणतोऽस्मि (Prannato-Asmi): I [always] bow down [to Devi Meenakshi]

प्रणत (Prannata) = Bowed to, saluted reverentially

अस्मि (Asmi) = I am

सन्ततमहं (Santatam-Aham): I always [bow down to Devi Meenakshi]

सन्तत (Santata) = Always

अहम् (Aham) = I

कारुण्यवारांनिधिम् (Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim): Who is an ocean of Compassion

कारुण्य (Kaarunnya) = Compassion, Kindness

वारि (Vaari) = Water

निधि (Nidhi) = Sea, Receptacle

Mind and Guruguha Bhakti – A Carnatic Perspective of Vedanta

Palani Murugan

Preamble

Around the Christmas period in the month Marghazhi (December 26th to be precise), we were travelling by road from Dindigul to Coimbatore via the holy place of Palani. We saw a continuous stream of people walking on barefoot all along the stretch of the highway that led to Palani. It was clearly an indication that the bhakti filled festival of Thaipoosam is not far away.

“Thaipoosam is an important festival observed by the Hindus of southern India during the Tamil month of Thai (January – February). Outside of India, it is celebrated mainly by the Tamil speaking community settled in Malaysia, Singapore, South Africa, Sri Lanka and elsewhere around the world. Thaipusam is dedicated to the Hindu god Murugan, the son of Shiva and Parvati. Murugan is also known as Karttikeya, Subrahmanya, Sanmukha, Shadanana, Skanda and Guha. It is believed that on this day, Goddess Parvati presented a lance to Lord Murugan to vanquish the demon army of Tarakasura and combat their evil deeds. Therefore, Thaipusam is a celebration of the victory of good over evil. Thaipusam is celebrated during the full moon in the Tamil month of Thai and commemorates the birthday of the Hindu deity Murugan.”

All along the drive I was thinking if I could relate this bhakti oriented activity with the Advaita Vedantic mindset that I have been focusing on over the last couple of years and come out with some learning that will be immensely satisfying. In other words, I need to link Guha (Bhakti) with Sankara (Advaita); the Manifest with the Unmanifest; the Son with the Father. Looks simple; but impossible without a Guru.

That thinking took me to another Guruguha, one of the trinity in Carnatic music world. Yes, Muthuswamy Dikshithar provided me, the link for relating Bhakti with Vedanta.

Here is that link

Audio Link

https://www.dropbox.com/s/cayaurvs20rng42/Muthuswamy%20Dikshitar%20Kriti-%20Manasa%20Guruguha-%20Anandabhairavi-%20Rupakam-%20DK%20Pattamal-WXfG6a5FsEI.mp3?dl=0

Now let us study this Kriti (composition)

Sanskrit Verses

पल्लवि

मानस गुरु गुह रूपं भजरे रे

माया-मय हृत्तापं त्यजरे रे

अनुपल्लवि

मानव जन्मनि संप्राप्ते सति

परमात्मनि निरतिशय सुखं व्रजरे रे

चरणम्

सत्व गुणोपाधि सहित सदाशिवं

स्वाविद्या समेत जीवोद्भवम्

तत्वं तामस युत विश्व वैभवं

तारकेश्वरं आनन्द भैरवम्

(मध्यम काल साहित्यम्)

नत्वा श्री गुरु चरणं कृत्वा नाम स्मरणं

जित्वा मोहावरणं मत्वा त्वदेक शरणम्

English Transliteration

Pallavi

mānasa guru guha rūpaṃ bhajarē rē

māyā-maya hṛttāpaṃ tyajarē rē

Anupallavi

mānava janmani saṃprāptē sati

paramātmani niratiśaya sukhaṃ vrajarē rē

Caraṇa

satva guṇōpādhi sahita sadāśivaṃ

svāvidyā samēta jīvōdbhavam

tatvaṃ tāmasa yuta viśva vaibhavaṃ

tārakēśvaraṃ ānanda bhairavam

(madhyama kāla sāhitya)

natvā śrī guru caraṇaṃ kṛtvā nāma smaraṇaṃ

jitvā mōhāvaraṇaṃ matvā tvadēka śaraṇam

Meaning in English

Oh mind, worship the form of Guruguhan. Give up the agony of the heart caused by illusion.When human birth has been obtained, attain the perfect unsurpassed bliss of the Supreme Being ( don’t waste the opportunity) He is SADASIVA, full of SATVAGUNA;All living beings are born out of Him as the result of the impact of AVIDYA. The universe with its TAMASIC qualities is again a manifestation of His greatness; He is TARAKESVARA and ANANDA BHAIRAVA. Prostrate on His feet ; Mediate on His name; Conquer the veil of illusion and Think of Him as your sole refuge.

Meaning in Tamil

பல்லவி

போற்றிடுவாய் மனமே குருகுகன் வடிவம்தனையே

அகற்றிடுவாய் மாயைவிளை இதய நோவதனையே

அனுபல்லவி

அரிய மானிடப் பிறவியெடுத்த நீ,

அடைந்திடு நாடி இறையருட் பேரின்பம்தனை

சரணம்

நற்குணப்பண்பின் வடிவான சதாசிவன் அவன்

அகஇருள் விளை உயிரின உருவகமூலம் அவன்

இருள்நிறை இவ்வண்டம் கடந்த பேரொளி அவன்

காக்கும் கடவுளாம் ஆனந்த பைரவன் அவன்

மத்தியம கால சாகித்யம்

குருகுகனின் பாதம் பணிந்து நாமம் துதித்து

இருள் மாயத்திரையகற்றி அடைக்கலம் அவன்

ஒருவனே என நினைந்து ….போற்றிடுவாய் மனமே

Understanding the Kriti

Right at the beginning of the Kriti (Pallavi), Muthuswamy Dikshithar relates Jiva, Jagat and Isvara through their manifestations Mind, Maya and Guha. He “straight away instructs the mind to strive for higher goals – “Oh mind!!(“rE mAnasa”) meditate on (“bhajarE”) guha, the form of guru and abandon (“tyajarE”) the delusionary (“mAya-maya”) sorrows and afflictions of the heart/mind (“hRttApam”). He straightaway equates a guru as a form of the Lord Himself and commands the mind to worship him and meditate on him.”

Continuing, Dikshithar in the anupallavi, says “Having obtained the human birth form, go,take the path and try to attain the unsurpassed bliss associated with the supreme consciousness” – a reference to the Isavasya Upanishad Slokas which outline the paths that one can pursue for understanding the “Atma Svaroopam”.

In the caraNam, dIkshitar describes the Lord as ” The form of everlasting consciousness (“sadASivaM”), the one endowed with (“sahita”) with qualities of (“guNOpAdhi”) satva. The one from whom all the living beings (“jIva”) are born (“udbhavam”) as a result of their own ignorance (“sva avidya”). His greatness (“vaibhavaM”) symbolises the truth (“tatvam”) that lies beyond this world (“viSva”) filled with tamasic qualities (“tAmasa yuta”). He is tArakEswara, the Lord who helps cross this ocean of samsara. He is the form of Anandabhairava, radiating ever-lasting bliss”. Again I am reminded of the Shanthi Sloka and the first Sloka of Isavasya Upanishad – Isavasyam idham sarvam.

In the madhyamakAla sAhityam, Dikshithar says “Worship (“natvA”) the feet (“caraNam”) of the auspicious preceptor (“shrI guru”). Chant and meditate on his name (“nAmasmaraNam”). Conquer (“jitvA”) the sheath/veil (“AvaraNam”) of delusion/desire (“mOha”). Surrender to him as the sole (“twadEka”) refuge (“SaraNam”).” Pray, meditate, get mind control, come out of ignorance, surrender and reach Sat Cit Ananda – the very process that takes you to your SELF and reveals that “Tat Tvam Asi” which is the essence of Vedanta.

Narayaneeyam – Dasakam 3 – Sloka 1 – நாம ரூப பக்தி

Link to the Audio for Chanting

https://www.dropbox.com/s/9uy9v6twmp9nj8f/3-1.mp3?dl=0

Sanskrit Verse

पठन्तो नामानि प्रमदभरसिन्धौ निपतिता:

स्मरन्तो रूपं ते वरद कथयन्तो गुणकथा:

चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममू

नहं धन्यान् मन्ये समधिगतसर्वाभिलषितान् II

English Transliteration

paThantO naamaani pramadabharasindhau nipatitaaH

smarantO ruupaM te varada kathayantO guNakathaaH |

charantO ye bhaktaastvayi khalu ramante paramamuu

nahaMdhanyaan manye samadhigatasarvaabhilaShitaan || 1

Tamil Transliteration

பட₂ந்தோ நாமாநி ப்ரமத₃ப₄ரஸிந்தௌ₄ நிபதிதா:

ஸ்மரந்தோ ரூபம் தே வரத₃ கத₂யந்தோ கு₃ணகதா₂: |

சரந்தோ யே ப₄க்தாஸ்த்வயி க₂லு ரமந்தே பரமமூ-

நஹம் த₄ந்யாந் மந்யே ஸமதி₄க₃தஸர்வாபி₄லஷிதாந் || 1||

Meaning in English

O Bestower of Boons! I consider those devotees of Thine most fortunate, who always chant Thy sacred names, and so revel in the ocean of Bliss. Contemplating on Thy divine form they are engaged in narrating Thy divine stories. Moving about freely, they are immersed in the joy of Thy thoughts. They, indeed, have fulfilled all their desires in life.

Meaning in Tamil

உன் திருநாமங்களை மீண்டும் மீண்டும் உரைவோர்

மூழ்கித்திளைப்பர் பேரானந்தக் கடலினிலே, வரதனே!

உன் வடிவம் உள்நிறுத்தி உரைத்திடுவரே,

உன் மகிமைமிகு திருவிளையாடல்களை, உலகோனே!

கட்டின்றி நகரும் அப்பக்தர்குழாம் எந்நேரமும்,

மட்டின்றி திளைத்தனரே உன் பேரின்பக் கடலிலே, கண்ணா!

கடந்தனரே வாழ்வதனின் தம் ஆசைக் கடல் அனைத்துமே

கண்டனரே தமை உலகில் புண்ணியரென, குருவாயூரப்பனே! 3.1