Spirituality

Ganesh Chathurthi Special 6 – Vakra tunda maha kaya

Audio Link https://www.dropbox.com/s/gitk4ebn7u4wgqu/Vakratunda%20Mahakaya%20I%20Ganesh%20Shlok%20I%20Shankar%20Mahadevan-poUKWeFxSi8.mp3?dl=0 Sanskrit Verse वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ । निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥ English Transliteration Vakra-Tunndda Maha-Kaaya Suurya-Kotti Samaprabha | Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva-Kaaryessu Sarvadaa || Meaning of the Sanskrit Words वक्रतुण्ड (Vakra-Tunndda): Who has a Curved Trunk वक्र (Vakra) = Curved तुण्ड (Tunndda) = Trunk महाकाय (Maha-Kaaya): Who has… Continue reading Ganesh Chathurthi Special 6 – Vakra tunda maha kaya